Łatwe granty

czyli jak sięgnąć po fundusze z fundacji korporacyjnych i innych źródeł krajowych

Przedszkola i szkoły mogą sięgnąć po granty i dotacje z ponad 100 źródeł krajowych!

Pieniądze jak w banku…
w roku 2019