Łatwe granty

czyli jak sięgnąć po fundusze z fundacji korporacyjnych i innych źródeł krajowych

Przedszkola i szkoły mogą sięgnąć po granty i dotacje z ponad 100 źródeł krajowych!

Pieniądze jak w banku…
w roku 2019Prelegent

dr Małgorzata Kasperczakowa

Jest doświadczonym praktykiem w realizacji i raportowaniu projektów w programach Erasmus+ oraz POWER. Jej raporty otrzymują nagrody za wyróżnianie się. Zrealizowane przez Małgorzatę Kasperczakową projekty, które zostały poddane walidacji przez Narodową Agencję w postaci wizyt monitorujących, otrzymały każdorazowo najwyższe oceny.


Małgorzata Kasperczakowa


Organizator szkolenia

Logo Semantika

Wydawca magazynu Pieniądze są Dla Szkoły oraz innych publikacji i portali dla dyrektorów szkół oraz przedszkoli. Organizator szkoleń i praktycznych kursów wspierających dyrektorów oraz grono pedagogiczne w nowoczesnym zarządzaniu placówką oświatową.

pieniadzedlaszkoly.pl nowy nadzor pedagogiczny nadzor w przedszkolu