Łatwe granty

czyli jak sięgnąć po fundusze z fundacji korporacyjnych i innych źródeł krajowych

Przedszkola i szkoły mogą sięgnąć po granty i dotacje z ponad 100 źródeł krajowych!

Pieniądze jak w banku…
w roku 2019Na warsztatach dowiesz się:


 • NA CO PIENIĄDZE? Na jakie cele można pozyskać środki z poszczególnych fundacji,
 • KIEDY WNIOSKOWAĆ? Gdzie znaleźć szczegółowe informacje o aktualnych terminach konkursów ogłaszanych przez fundacje i jakie nabory są zaplanowane w II półroczu roku 2018/2019,
 • KTÓRY GRANT? Jak wybrać konkurs grantowy, który pozwoli zrealizować konkretną potrzebę szkoły lub przedszkola,
 • JAK APLIKOWAĆ? Jak wyglądają generatory wniosków poszczególnych fundacji i jakie są zasady ich działania,
 • CO NAPISAĆ? Jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków – praca z autentycznymi formularzami różnych konkursów grantowych i dotacyjnych,
 • JAKI POMYSŁ? Jak tworzyć projekt, który przyniesie placówce wymierne korzyści i jednocześnie zrealizuje konkretne kryteria naboru narzucane przez fundację,
 • CO JESZCZE? Jakich formalności należy dopełnić, aby wziąć udział w konkursach ogłaszanych przez grantodawców.

Jeżeli:

 • Twoja placówka potrzebuje „szybkich” i łatwo osiągalnych funduszy na zaspokojenie bieżących wydatków,
 • Szukasz środków na sfinansowanie dodatkowych projektów edukacyjnych (wycieczek, konkursów, warsztatów etc.), które podnoszą atrakcyjność Twojej szkoły lub przedszkola,
 • Obawiasz się, że projekty unijne czy program Erasmus+ będą dla Was zbyt obciążające z uwagi na silną konkurencję wśród wnioskodawców, długi czas realizacji zadania i wysoki stopień zaangażowania kadry,
 • Do tej pory Twoja placówka nie uczestniczyła w żadnym konkursie grantowym z obawy przed procedurami i skomplikowaną dokumentacją i chciałbyś postawić pierwsze kroki z szansą na łatwy sukces,

Sięgnij po

fundusze z fundacji korporacyjnych i innych źródeł krajowych

Zobacz program

Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich dyrektorów i pracowników placówek oświatowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, zainteresowanych pozyskaniem środków na bieżące funkcjonowanie szkoły lub przedszkola, na poszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów oraz poprawę atrakcyjności placówki.

WIĘCEJ

Warsztaty a nie wykłady

Szkolenie w formule warsztatowej gwarantuje minimum teorii, a maksimum praktycznych zadań, które pozwolą Państwu samodzielnie przećwiczyć wypełnianie unijnych wniosków oraz formułowanie projektu edukacyjnego.

WIĘCEJ

Prelegenci

Małgorzata Kasperczakowa

dr Małgorzata Kasperczakowa jest doświadczonym praktykiem i doradcą w zakresie finansowania placówek oświatowych.

WIĘCEJ